Spaarrentes gaan langzaam maar zeker omhoog

Volgens de spaarrentebarometer van Moneyview was de stijging van de spaarrente in het afgelopen jaar aanzienlijk, hoewel de gemiddelde spaarrente bij direct opvraagbare spaartegoeden nog steeds onder de één procent ligt. 
In de eerste 6 maanden van afgelopen jaar daalde het gemiddelde spaarrentetarief nog licht. In de tweede helft van het jaar kwam daar verandering in: vanaf juli steeg het gemiddelde gestaag. In het laatste kwartaal schoot dit gemiddelde sneller omhoog. Aan het einde van het jaar kwam het gemiddelde uit op 0,68 procent, terwijl dit aan het begin van 2022 slechts 0,06 procent was. In het nieuwe jaar zet de stijging vooralsnog door en inmiddels komt het gemiddelde spaarrentetarief uit op 0,75 procent. Een Duitse aanbieder die actief is op de Nederlandse markt biedt zelfs een rente van 2,00 procent bij een bepaald spaarproduct.